Waarom een groepstraining?

Een groot gedeelte van de ontwikkeling van een kind vindt plaats op school, waar kinderen in een groep moeten kunnen functioneren. Hoewel de meeste kinderen zich tijdens hun schooltijd zonder problemen ontwikkelen, zijn er in iedere klas wel één of meerdere kinderen die achterblijven in hun sociale ontwikkeling of die veelvuldig problemen ondervinden in de omgang met andere kinderen. 
 
Goede sociale vaardigheden spelen een grote rol in het leven van kinderen. Kinderen die sociaal vaardig zijn, worden leuker gevonden in de klas. Helaas worden kinderen die moeite hebben met sociale vaardigheden vaak afgewezen door leeftijdsgenoten en hebben ze soms last van aanpassingsproblemen. Deze kinderen kunnen in een vicieuze cirkel belanden. Doordat ze moeite hebben met het leggen van sociale contacten, kunnen ze buitengesloten worden. Hierdoor kunnen ze geen ervaring opdoen met sociale vaardigheden. Sociale problemen kunnen op hun beurt weer leiden tot achterstand in schoolprestaties.
 
Deze problemen worden alom gesignaleerd door leerkrachten en intern begeleiders. Door deze kinderen op jongere leeftijd een groepstraining in sociale vaardigheden of weerbaarheid aan te bieden, kan voorkomen worden dat problemen zich verder ontwikkelen of leiden tot andere problematiek. Groepstrainingen dragen significant bij aan een prettigere groepsdynamiek en een afname van pestproblematiek in de klas.