Wat zijn sociale vaardigheden?

Sociaal zijn betekent om kunnen gaan met jezelf en met andere mensen. Vaardigheden zijn dingen die je moet kennen en/of kunnen. Wanneer een kind over voldoende sociale vaardigheden beschikt, is deze in staat om op een goede manier met zichzelf en anderen om te gaan. Bij sociale vaardigheden kunt u denken aan:

  • vaardigheden om vriendschappen te sluiten (en te behouden)
  • vaardigheden om vertrouwensvolle relaties met anderen aan te gaan
  • vaardigheden om in het dagelijkse sociale verkeer thuis en buitenshuis
  • vaardigheden om duidelijk te kunnen maken dat je iets niet accepteert
  • vaardigheden om anderen duidelijk te kunnen maken dat je last hebt van hun gedrag en om hen daarmee op te laten houden, zonder ruzie te veroorzaken

Wanneer een kind te maken heeft met sociale vaardigheidsproblemen, kunt u denken aan:

  • te weinig weerbaarheid, bijvoorbeeld: kunnen omgaan met tegenslag, 'nee' kunnen zeggen.
  • te weinig kennis van sociale omgangsvormen
  • te weinig sociaal inzicht, bijvoorbeeld: kunnen inschatten wie je wel of niet kunt vertrouwen.