Meidenvenijn

'Meidenvenijn is niet fijn!' is een uitgebreide lesmethode voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Een methode om het pestgedrag onder meisjes in de leeftijdsgroep van 9 t/m 15 jaar aan te kunnen pakken. Ook voor diverse andere instellingen, die met groepen meisjes werken, is deze methode geschikt.
 
Pesten
In elke school, klas of groep wordt gepest. Recent grootschalig wetenschappelijk onderzoek laat zien dat wereldwijd tussen de vijf en twintig procent van alle kinderen slachtoffer is van pesten en tien tot twintig procent van de kinderen dader is. Voor Nederland zijn vergelijkbare aantallen gevonden. Op basis van deze cijfers kunnen we concluderen dat in een gemiddelde schoolklas twee tot vier kinderen zitten die gepest worden, en even zoveel kinderen die pesten.
 

Meidenvenijn
Meisjes pesten meestal door middel van sociale relaties. In meidengroepen heerst er vaak een ‘koningin’. Dit populaire meisje omringt zich met hofdames en trouwe onderdanen. Zij bepaalt wie bij haar club hoort en wie niet. In elke klas of meidengroep zijn in meer of mindere mate deze typische meidenrollen van koningin, hofdame en onderdaan te herkennen. Het machtsspel van de koningin en haar hofkliek leidt altijd tot probleemsituaties, zoals (online) roddelen, pesten en buitensluiten.

Typisch meidengedrag is:
• samenklitten in groepjes
• anderen buitensluiten
• elkaar manipuleren
• aantrekken-afstoten
• aardig doen, behalve tegen…
• dreigen: ‘als jij met haar speelt, dan ben ik je vriendin niet meer’
• elkaar negeren, uitlachen, in de steek laten
• aardig één-op-één, onaardig in een groep
• naar elkaar staren
• onderling fluisteren, briefjes doorgeven
• iemands uiterlijk voorzien van ongevraagd commentaar
• vriendjes afpikken... en dit alles buiten het zicht van volwassenen!

Bovenstaande informatie komt van: www.meidenvenijn.nl. Voor meer informatie over het programma kunt op deze website terecht. 

Trainingsinhoud:
 
  • Doelgroep: Basis- en middelbaar onderwijs
  • Aantal bijeenkomsten: in overleg 
  • Duur: 45 - 60 min (in overleg) 
  • Groepsgrootte: in overleg 
Kosten: 
De kosten voor het 'Meidenvenijn is niet fijn!' trainingspakket, inclusief werkboekjes, zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten.