Rots & Water programma

Het Rots & Water programma is een psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Door allerlei fysieke, mentale en sociale activiteiten worden de jeugdigen ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde "rotsopstelling" of een zachte "wateropstelling" dan wel een mengeling daarvan.

Rots & Water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek. Dit houdt in dat er wordt gestart vanuit een fysieke invalshoek. Daarnaast worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken. Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en op school. Rots & Water is een bewezen effectieve anti-pest methodiek.

Trainingsinhoud

  • Doelgroep: 8 - 16 jaar
  • Aantal bijeenkomsten: 8 kinderbijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten
  • Duur: 45 - 60 minuten per sessie
  • Groepsgrootte: klassikaal of in samengestelde groepen (dit is afhankelijk van de klassengrootte)

Kosten
De kosten voor het volledige Rots & Water trainingspakket, inclusief werkboeken, bedragen 1750 euro.

Voor meer informatie over de training 'Rots & Water' kunt u het onderstaande filmfragment bekijken.