VRIENDEN-programma

Het VRIENDEN-programma is een protocollair cognitief gedragstherapeutisch programma voor behandeling van kleuters, kinderen en jongeren met angststoornissen. In klassenverband kan het programma heel goed ingezet worden ter preventie van angststoornissen en depressieve klachten. Het programma helpt kinderen bij het ontwikkelen van vaardigheden om op een effectieve manier om te gaan met situaties die moeilijk zijn en/of angst oproepen.

Het VRIENDEN programma:

  • stimuleert het zelfvertrouwen
  • versterkt de emotionele veerkracht en
  • bouwt probleemoplossende vaardigheden op

Trainingsinhoud

  • Doelgroep: 4 – 16 jaar
  • Aantal bijeenkomsten: 10 (incl. 2 terugkombijeenkomsten)
  • Duur: 45 – 60 minuten per sessie
  • Groepsgrootte: 4 – 12 kinderen
Kosten
De kosten voor het 'VRIENDEN-programma' bedragen 1750 euro. In de onderstaande tabel worden de kosten voor de werkboeken per leeftijdsgroep weergegeven. 

 
Leeftijden    Materiaal Kosten per stuk    
4 - 7  jaar                           Werkboek voor kleuters en de handleiding voor ouders 20,-
     
8 - 12 jaar     Werkboek voor kinderen 20,-
  Supplement voor ouders (optioneel)     7,50 
     
12 - 16 jaar     Werkboek voor jongeren 20