Missie en Visie

Wij zijn Trainingsbureau Respect, gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van groepstrainingen aan kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Het is onze missie om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te leren om sterker in hun schoenen staan en sociaal weerbaarder te worden in het contact met anderen. Onze trainingen richten zich op het leren opkomen voor jezelf, het reduceren van pestgedrag, omgaan met emoties, het reduceren van angst en het krijgen van meer zelfvertrouwen. 

Respect betekent iemand in zijn of haar waarde laten en met zorg en waardering omgaan met anderen. Ons streven is kinderen te leren respect te hebben voor zichzelf en voor anderen, omdat respect de basis vormt voor een prettige omgang met elkaar.